Zugösen

Technische Daten

Zugösen 40 mm / 50 mm

Form A mit Schweißende

ROE Ø (mm) h x b (mm) l (mm)

D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)

(kg)
ROE57260 40 40 x 40 110 18 18 180 8 4,1
ROE57262 40 50 x 40 110 25 25 250 9 4,7
ROE57264 40 50 x 50 110 70 50 500 14 5,9
ROE57268 40 65 x 55 125 125 66 900 20 7,8
ROE57270 40 65 x 60 125 125 74 1000 23 8,2
ROE57374 40 65 x 57 125 125 42,4 250 12 5,0
ROE57272 50 65 x 60 170 190 90 1000 30 11,4

Technische Daten

Zugöse 40 mm / 50 mm

Form A mit Schweißende nur für Schweizer Kupplungen

ROE Ø (mm)
D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
(kg)
ECE
ROE57229 40 168 66 900 20 8,7 E1 55R-01 2562

Technische Daten

Schwerlastzugöse

mit Schweißende 50 mm

ROE

D (kN)

(kg)
ROE57005 314 13,4

Technische Daten

Ringzugöse

mit Schweißende 76 mm VG 74059

ROE h x b (mm)

D (kN)
S (kg)
C (t)

(kg)
ROE57006 60 x 65 120 1000 12 10,3

Technische Daten

Zugöse 57,5 mm

ROE

D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)

(kg)
ROE57384 200 90 1000 30 10

Technische Daten

Zugöse für Flurförderzeuge

mit Schweißende 35 mm VG 74059

ROE
R (t)

(kg)
ROE57065 4 1,4

Technische Daten

Schwerlastzugöse

mit Schweißende 90 mm

ROE
R (t)

(kg)
ROE57121 1000 82

Technische Daten

Zugösen 40 mm / 50 mm

Form B mit Schraubende

ROE Ø (mm)

D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)

(kg)
ROE57318 40 125 74 1000 23 11,0
ROE57321 50 190 90 1000 25 12,6

Technische Daten

Ringzugösen

mit Schraubende 76 mm

ROE

D (kN)
S (kg)
C (t)

(kg)
ROE57295 200 1500 15 18,5
ROE57294 120 1000 12 18,5

Technische Daten

Zugösen 40 mm / 50 mm

Form C/D mit Flansch

ROE Ø (mm)
D (kN)
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
(kg)
ECE
ROE57243 40 130 100 1000 35,8 8,8 E1 55R-01 0046
ROE57349 40 130 100 1000 35,8 8,8 E1 55R-01 0046
ROE57244 50 190 135 1000 72,5 9,5 E1 55R-01 0045
ROE57244 50 190 113 2500 43,2 9,5 E1 55R-01 0045
ROE57284 50 250 135 1000 90,0 17,9 E1 55R-01 0162
ROE57284 50 250 113 3000 43,2 17,9 E1 55R-01 0162
ROE a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm)
ROE57243 100±0,5 110±0,5 ca. 154 110±0,5 17
ROE57349 100±0,5 ca. 154 110±0,5 17
ROE57244 100±0,5 110±0,5 ca. 154 110±0,5 17
ROE57284 130±0,3 130±0,3 190+4 130±0,3 21

Technische Daten

Zugösen

mit Flansch VG 74059

ROE

D (kN)
Dc (kN)
V (kN)
S (kg)

(kg)
ECE
ROE57406 190 130 70/75 1500/1000 23,3 E1 55R-01 2640

Technische Daten

Zugösen 57,5 mm

ROE
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Av (t)

(kg)
ROE57370 131/130/146,5 1000/2000/1000 82/50/65,5 18 18,7

Form B mit Schraubende

Pos. Ø (mm) ROE pro Satz
1 40 57319 1
1 50 57322 1
1 76 57303 1
1 76 57304 1
2 40/50/76 56049 1
3 40/50/76 53435 1
4 40 53051 1
4 50 53004 1
5 40 (57243) 53386 1
5 50 (57244) 53376 1
5 90 53250 1

Form C/D mit Flansch

Pos. Ø (mm) ROE pro Satz Abmessung
05 40 ROE 53386 1  
05 50 ROE 53376 1  
05 57 R (57370) ROE 53556 1  
05 57 V (57384) ROE 53611 1  
06 40 (57349) ROE 70951 1  
06 40 (57243) ROE 70950 1  
06 50 (57244) ROE 70950 1  
06 50 (57284) ROE 70965 1  
06 57 ROE 30414 1  
07* 40/50 ROE 70304 1 162 x 162 x 30
08* 40/50 ROE 71277 1 162 x 178 x 30
09* 40/50 ROE 70305 1 200 x 185 x 30
10* 40/50 ROE 70306 1 240 x 270 x 30
11* 50 (57284) ROE 70307 1 200 x 195 x 40
12 50/57/40 ROE 59394 1 200 x 205 x 35
13 40/50/57 ROE 59395 1 200 x 380 x 35
14 80 (57388) ROE 59455 1 210 x 210 x 40
15 40/50/68 ROE 59471 1 200 x 200 x 30
* inkl. 06        

Übermaßbuchsen

Technische Daten

a = 40 mm

d (mm) R ROE
48,5 1 53206
49 2 53207
49 3 53208
50 4 53209

a = 50 mm

d (mm) R ROE
60,5 1 53362
61,0 2 53363