Twin lift

Spare Parts

Item Description Remark Order No. per set
01 Axle lift arm JAE 30 207 018 06 2
02 Bracket JAE 30 207 001 38 4
03 Air bellows Rocker lift JAE 30 107 024 01 2
04 Rubber stop JAE 30 207 001 44 2
05 Lift pivot bushing JAE 00 108 001 86 4
06 Air connection JAE 30 107 000 62 2
07 Bolt M10 x 20 - 10.9 (x2) JAE 00 208 107 10 02 2
08 Bolt M22 x 1.5 x 195 - 10.9 JAE 30 208 000 00 2
09 Wheel nut M22 x 1.5 JAE 00 209 006 72 2
10 Air bellows pedestal H = 295 (Shorten if required) JAE 30 107 080 35 2
11 Bolt M8 x 20 - 8.8 (x 4) JAE 00 208 104 08 04 2
12 Bolt M10 x 35 - 10.9 (x 4) JAE 00 208 111 10 04 2

Repair and retrofit kits

Item Description Remark Order No. per set
13 RK Twin lift “rocker” not shown 2 x item 02, 2 x item 05, 1 x item 12 JAE 30 507 100 55 2