QT FB2004V

Item Description Order No.
1 Pin kit, left 410.197.001
2 Pin kit, right 410.197.002
3 Lock kit, left 410.197.003
4 Lock kit, right 410.197.004
5 Horizontal lock kit, left 410.197.005
6 Horizontal lock kit, right 410.197.006
2, 4, 6, 8, 10 Mounting parts kit QT FB2004V, right 417.195.910
1, 3, 5, 7, 9 Mounting parts kit QT FB2004V, left 417.195.920
11 Stop fvz. 417.197.020
12 Nose latch, long, vz 905.396.500